Kunst­maand Ame­land

NRC Handelsblad - - Leven -

staat in no­vem­ber voor de 22ste keer in het te­ken van kunst. Bij­na hon­derd kun­ste­naars uit bin­nen- en bui­ten­land ex­po­se­ren op tien­tal­len lo­ca­ties op het ei­land. Naast kunst be­kij­ken kun­nen be­zoe­kers naar con­cer­ten, le­zin­gen, li­te­rai­re avon­den, rond­lei­din­gen en work­shops. Het the­ma: ‘Ame­land ver­bindt’. Kunst­maand Ame­land werkt sa­men met het Noor­de­lijk Film Fes­ti­val. Er zijn films te zien uit lan­den die lig­gen aan de Oost­zee, waar de Ame­lan­ders vroe­ger han­del haal­den. Kunst­maand Ame­land. T/m 30 no­vem­ber, di­ver­se lo­ca­ties op Ame­land. kunst­maan­da­meland.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.