Hai­tink weer in Con­cert­ge­bouw

NRC Handelsblad - - Leven -

Ber­nard Hai­tink voor het Con­cert­ge­bouw­or­kest staat, is dat al­tijd een be­le­ve­nis. In de­cem­ber di­ri­geert de maes­tro de Zes­de symfonie van Bruck­ner, voor het eerst in bij­na 35 jaar. Twee­de on­der­deel van het pro­gram­ma is voor de pi­a­nis­te Mit­suko Uchi­da, die Mo­zarts Pi­a­no­con­cert nr. 23 speelt. Van de drie con­cer­ten is er één uit­ver­kocht, voor de con­cer­ten op 13 en 14 de­cem­ber zijn nog en­ke­le kaar­ten. Con­cert­ge­bouw­or­kest o.l.v. Ber­nard Hai­tink, m.m.v. pi­a­nist Mit­suko Uchi­da. Bruck­ner en Mo­zart. Con­cert­ge­bouw, Amsterdam, 12, 13 en 14 dec. con­cert­ge­bouw­or­kest.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.