‘In het hoog­sei­zoen mijd ik de su­per­markt’

NRC Handelsblad - - Leven - Men­no Se­dee

I mme (1 jaar en 7 maan­den) trekt de neus­spray en len­zen­vloei­stof uit het schap, als haar va­der een ge­sprek pro­beert te voe­ren in de Jum­bo op Ame­land. En dat doet Frank Kie­viet (30) vaak. Net nog, kwam hij zijn neef te­gen, met zijn even ou­de doch­ter­tje. „Je groet ie­der­een.” Gaat dat goed, win­ke­len met z’n twee­ën? „Als we bin­nen­ko­men is het eerst een strijd of ze in een au­tootje gaat of een ei­gen win­kel­wa­gen­tje wil. Daar­na kan ze zich goed ver­ma­ken. Ik moet haar re­gel­ma­tig gaan zoe­ken. Dan is ze weer eens weg­ge­re­den en rijdt ze al­les aan.” Wat had er niet in het mand­je ge­le­gen als Im­me er niet bij was? „Gra­pe­fruit. Ze eet nu even heel slecht, dus we pro­be­ren haar van al­les te la­ten eten. Nu vindt ze gra­pe­fruit heel lek­ker. En vis­sticks. Soms draad­jes­vlees. Maar dat is in­ten­sief om te ma­ken: dan moet je de he­le tijd thuis zijn.” Is je part­ner ook van Ame­land? „Nee, we heb­ben el­kaar wel hier ont­moet. Na mijn stu­die in Arn­hem ben ik weer hier gaan wo­nen.” Waar­om? „Als het hier stil is dan is het echt stil. Als het don­ker is, écht don­ker. En ik surf graag op de gol­ven. Nu is het voor mij vijf mi­nu­ten naar het strand.” Ame­land is niet al­tijd rus­tig. „Nee, in het hoog­sei­zoen mijd ik de su­per­markt op za­ter­dag. Dan is het net als­of je in de Al­bert Heijn staat in het cen­trum van Den Haag. Als­of ie­der­een di­rect van de boot bood­schap­pen wil doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.