Child’s Po­se

NRC Handelsblad - - Leven -

Can­vas, 23.50-1.40u. (Ca­lin Peter Net­zer, 2013). Cor­ne­lia houdt haar eni­ge zoon Bar­bu al ja­ren­lang in een wurg­greep – haar echt­ge­noot noemt haar ‘Con­tro­lia’. Wat de ver­wen­de der­ti­ger Bar­bu ook pro­beert, hij komt niet van haar los. Al­les ver­an­dert als Cor­ne­lia, een bin­nen­huis­ar­chi­tec­te met een keu­ri­ge cul­tu­re­le smaak, een te­le­foon­tje krijgt: Bar­bu heeft een 14-ja­rig kind dood­ge­re­den. Hoe triest dit ook is, het ver­schaft haar wel de kans om zich, net als vroe­ger, in­ten­sief met Bar­bu’s le­ven te be­moei­en. Ze schuwt geen mid­del om Bar­bu vrij te krij­gen, het la­ten val­len van een be­lang­rij­ke naam hier, een af­ko­pin­kje daar. Child’s Po­se gaat over het mo­re­le fail­liet van het nieu­we Roe­me­nië, waar cor­rup­tie aan de or­de van de dag is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.