Thuis­kok

Ja­pan­se pi­lav met ma­kreel

NRC Handelsblad - - De Gids Televisie Donderdag -

u de be­rei­dings­wij­ze van de Ja­pan­se rijst, die heeft u ook no­dig voor het re­cept van mor­gen. Doe de rijst in een fij­ne zeef en zet de­ze in een kom met koud wa­ter. Roer en was de rijst met je han­den. Zo­dra het wa­ter melk­ach­tig wordt, til je de zeef op en ver­vers je het wa­ter. Her­haal dit 3-4 keer tot het wa­ter min­der melk­ach­tig is. Laat de rijst uit­lek­ken en laat hem 30 mi­nu­ten rus­ten. Doe de rijst daar­na in een mid­del­gro­te pan met zwa­re bo­dem (liefst giet­ij­zer), schenk het ge­fil­ter­de wa­ter er­over en voeg ook de sa­ke, so­ja­saus, mi­rin en 20 gram van de gem­ber toe. Leg er een zwaar, goed pas­send dek­sel op.

Zet de pan op hoog vuur en breng het wa­ter aan de kook. Zo­dra het wa­ter flink kookt, draai je het vuur laag en kook je de rijst elf mi­nu­ten. Til het dek­sel tij­dens het ko­ken niet op – dat is een stren­ge re­gel. Haal de pan van het vuur en laat de rijst, nog steeds met het dek­sel er­op, tien mi­nu­ten rus­ten. Haal dan het dek­sel van de pan en voeg de ma­kreel en de rest van de gem­ber toe. Schep al­les voor­zich­tig door el­kaar. Leg het dek­sel er weer op en laat al­les nog vijf mi­nu­ten staan, zo­dat de ma­kreel goed op­warmt. Dien op met de fijn­ge­sne­den len­te-uitjes. Has­s­nae Bou­az­za 290 ml ge­fil­terd wa­ter 50 g ver­se gem­ber, ge­schild en in lu­ci­fer­reep­jes 2 ge­rook­te ma­kreel­fi­lets (cir­ca 150 g), zon­der huid en in vlok­ken 2 len­te-uitjes, dia­go­naal fijn­ge­sne­den en tot ge­bruik in koud wa­ter be­waard 300 g Ja­pan­se rijst 2 eet­le­pels sa­ke 1½ eet­le­pel so­ja­saus 1½ eet­le­pel mi­rin

BBC 1

18.15 21.00 22.00 18.15 18.00 19.55 21.45 23.30 18.00

22.15 00.45 18.00 18.40 23.04 01.30 19.00 20.00 22.00 23.30 01.15 19.45 23.00 00.10 02.15 20.00 22.15 00.15 21.00 20.00 23.00 23.45 20.15 23.15 20.15 18.50 00.43 19.30 23.30 00.45 01.35 21.00 23.25 00.15 19.50 20.15 22.45 00.35 21.45 00.30 18.30 22.32 19.30 20.30 20.30

VOOR 4 PER­SO­NEN: Aya Nis­hi­mu­ra Ba­sis­boek Ja­pan Uit­ge­ve­rij: Becht Prijs: € 29,99

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.