Man ligt uren­lang op sis­sen­de gra­naat

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door een on­zer re­dac­teu­ren

Een man in Ven­lo heeft in de nacht van woens­dag op don­der­dag uren­lang op een gra­naat ge­le­gen uit angst dat de­ze zou ont­plof­fen. Hij had het ex­plo­sief uit de Twee­de We­reld­oor­log woens­dag ont­dekt in de tuin van zijn flat­ge­bouw.

De man bel­de de po­li­tie om­dat hij een sis­send ge­luid uit de gra­naat hoor­de ko­men. Hij moest op de grond blij­ven lig­gen ter­wijl de Ex­plo­sie­ven Oprui­mings­dienst De­fen­sie (EOD) het voor­werp on­der­zocht. In de tus­sen­tijd werd hij warm ge­hou­den met de­kens. De vei­lig­heids­dien­sten zet­ten de om­ge­ving af en eva­cu­eer­de on­ge­veer tach­tig om­wo­ners. Uit­ein­de­lijk bleek dat de gra­naat niet kon ont­plof­fen om­dat er geen ex­plo­sief ma­te­ri­aal in zat. Na­dat de EOD de om­ge­ving weer vei­lig had ver­klaard kon­den al­le ge­ë­va­cu­eer­de be­wo­ners weer huis­waarts, meldt Vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord.

Vol­gens de EOD ging het om een bri­sant­gra­naat uit de Twee­de We­reld­oor­log. De scher­ven van zul­ke ex­plo­sie­ven rich­ten scha­de aan door­dat ze van het om­hul­sel kun­nen na ont­plof­fing en met gro­te kracht in het rond vlie­gen. De EOD heeft het voor­werp mee­ge­no­men voor ver­der on­der­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.