Trump be­dreigt Tur­kije met ‘eco­no­mi­sche ver­woes­ting’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump dreigt NAVO-part­ner Tur­kije met „eco­no­mi­sche ver­woes­ting” als het de Koerden in Noord-Sy­rië aan­valt, twit­ter­de hij zon­dag. Tur­kije ver­wel­kom­de aan­van­ke­lijk de aan­ge­kon­dig­de te­rug­trek­king van de Ame­ri­kaan­se troe­pen uit Sy­rië, waar­door de po­si­tie van de Koerden in Sy­rië kan ver­zwak­ken. Nu de VS, na veel kri­tiek, de te­rug­tocht ver­traagd uit­voe­ren, leidt dat tot span­nin­gen met An­ka­ra. Tur­kije voelt zich be­dreigd door de au­to­no­me Koer­di­sche re­gio in Noor­dSy­rië. Die ont­stond na­dat Koer­di­sche mi­li­ties daar, met steun van de VS, te­gen IS voch­ten. De strij­den­de Koerden in Noord-Sy­rië zijn vol­gens pre­si­dent Er­do­gan een ver­leng­stuk van af­schei­dings­be­we­ging PKK. Trump ver­klaar­de dat de strijd te­gen IS ook door de VS zou wor­den voort­ge­zet, van­uit de lucht. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.