Ont­plof­fing bij cof­fee­shop

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

In de nacht van za­ter­dag op zon­dag heeft een ex­plo­sie plaats­ge­von­den in Am­ster­damOost. De po­li­tie on­der­zoekt om wat voor ex­plo­sief het pre­cies gaat. De ex­plo­sie was voor cof­fee­shop Smo­ke Pala­ce in de Lin­na­eus­straat, blijkt uit beel­den van de Am­ster­dam­se zen­der AT5. Bij de ex­plo­sie zijn geen ge­won­den ge­val­len. De po­li­tie is op zoek naar een man die kort na de ont­plof­fing is weg­ge­rend en ver­der­op op een scoo­ter of brom­mer is ge­stapt. Of het ex­plo­sief een hand­gra­naat is ge­weest, kon de po­li­tie nog niet zeg­gen. De af­ge­lo­pen ja­ren is het aan­tal gra­naat­in­ci­den­ten fors toe­ge­no­men, bleek in 2018 uit een in­ven­ta­ri­sa­tie van NRC . (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.