Te be­perkt zicht

NRC Handelsblad - - Opinie -

Het lijkt me een goed idee om bij het zoe­ken naar ge­ne­zing van slapeloosheid ver­der te kij­ken dan al­leen naar de slapeloosheid zelf ( Vijf ty­pen slech­te sla­pers ont­dekt, 9/1). Het lijkt me voor­al ver­stan­dig naar de sla­pe­lo­ze mens te kij­ken. En waar­om dan niet met­een de ui­ter­ste con­se­quen­tie van dat idee trek­ken en naar de ge­héle mens kij­ken, met al­le symp­to­men en ver­schijn­se­len in he­den en ver­le­den, en daar een be­han­de­ling bij zoe­ken? Zo sim­pel kan het zijn in mijn er­va­ring. Paul Ba­tail­le Oost­hui­zen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.