Zo kweek je ge­le hes­jes

NRC Handelsblad - - Opinie -

De Lim­burg­se gou­ver­neur Theo Bovens ver­scheen bij zijn nieuwjaarstoespraak in een wit hes­je en zei: „Ik sta in dit hes­je om pu­blie­ke­lijk te ver­kla­ren dat het hier ei­gen­lijk best wel lek­ker loopt” ( Nieuw­jaars­wens gaat over kli­maat en ‘ge­le hes­jes’, 9/1). En­ke­le pa­gi­na’s ver­der ver­telt be­stuurs­voor­zit­ter van de Lim­burg­se zorg­groep Zuy­der­land: „Ik ben te­ge­lij­ker­tijd eer­lijk over de so­ci­aal-eco­no­mi­sche sta­tus en ge­zond­heids­toe­stand in de­ze re­gio. Die is het kwets­baarst van heel Ne­der­land. En dat zie je aan men­sen. Er is veel ar­moe­de en on­ge­let­terd­heid.” De­ze gou­ver­neur kweekt ge­le hes­jes, kan ik me in elk ge­val zo voor­stel­len. Dirk Mon­sma Rot­ter­dam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.