Blijf ons on­der­wij­zen

NRC Handelsblad - - Opinie -

Bes­te me­neer Fe­bru­a­ri, wat een hel­de­re co­lumn met een bui­ten­ge­woon fraai en ont­roe­rend slot: „Geef het maar toe: ook u voelt een licht on­ge­mak over mijn nieu­we sta­tus, en dat is pri­ma. U bent net een echt mens” ( Sek­se, niet seks is het ech­te the­ma van ‘Nas­h­vil­le’, 8/1). U slaat de spij­ker op de kop. Maar blijf toch als­tu­blieft pro­be­ren mijn/ons on­ge­mak (is ge­brek aan in­le­vings­ver­mo­gen een be­ter woord?) weg te ne­men. Want u heeft vol­ko­men ge­lijk: het gaat om uw le­ven, uw lijf. J. Bos

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.