Anje Romein (1967) is zelf­stan­dig tekst­schrij­ver en woont in Lei­den.

NRC Handelsblad - - Het Interview -

Ze is gek op Rot­ter­dam, stu­deer­de er maat­schap­pij­ge­schie­de­nis en ont­moet­te er haar la­te­re echt­ge­noot, tij­dens re­pe­ti­ties van het klas­sie­ke ka­mer­koor waar­van ze bei­den lid wa­ren. Hij werd op zijn 49ste ge­trof­fen door een her­sen­bloe­ding. Ze zijn nog steeds ge­trouwd, maar wo­nen vijf da­gen per week ge­schei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.