Groe­ten uit Hol­land

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Maandag -

NPO 2, 19.25-19.55u. Vijf eer­ste­ge­ne­ra­tie Ma­rok­kaan­se vrou­wen (Ha­bi­ba, Fa­ri­da, Fa­ti­ma, Kha­dija en Ai­cha ) gaan met el­kaar op stap om Ne­der­lan­ders te ont­moe­ten en om het land te ont­dek­ken. In het twee­de sei­zoen ont­dek­ken ze on­der an­de­re de wan­del­vier­daag­se, boot­je va­ren, mo­der­ne kunst en Sin­ter­klaas. Ze krij­gen les­sen over Ne­der­land van mees­ter Koen. Fa­ri­da wordt in de­ze uit­zen­ding ge­beld door de doch­ter van Ha­bi­ba: of de vrien­din­nen bij haar moe­der langs wil­len ko­men. Ha­bi­ba wil iets met ze be­spre­ken. Het nieuws slaat in als een bom.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.