The Good Doc­tor

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Maandag -

RTL 4, 21.30-22.30u. Afle­ve­ring uit het twee­de sei­zoen van de Ame­ri­kaan­se zie­ken­huis­se­rie The Good Doc­tor. De serie komt uit de ko­ker van Da­vid Sho­re ( Hou­se) en gaat over Shaun Murp­hy (Fred­die Highmo­re), een jon­ge chi­rurg met au­tis­me en het sa­vant-syn­droom. Murp­hy ver­moedt dat een con­ci­ër­ge van het zie­ken­huis iets on­der de le­den heeft. Als col­le­ga Me­len­dez hem on­der­zoekt, blijkt de man al­vlees­klier­kan­ker in een ver­ge­vor­derd sta­di­um te heb­ben. Zijn fa­mi­lie wil dat hij een le­vens­ge­vaar­lij­ke ope­ra­tie on­der­gaat. Ho­ri­zon­taal: 1. 10. 11. Hol­land’s Got Ta­lent 13. 15. 17. 23. 26. 28. 32. 33. Ho­tel Rwan­da) 35. Op­los­sing puz­zel 11 ja­nu­a­ri. Ho­ri­zon­taal:

SUDOKU

6. 18. 19. 25. 30. 34. Ver­ti­caal: In het mid­den: Ver­ti­caal: 1. Moun­tain High Enough 3. 5. 7. 6. 14. 22. 24. 29. 9. 23. 8. 16. 20. 31. 12. 21. 27. 4.

Vul in en ont­dek wie of wat er mid­den in het nieuws staat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.