Co­lo­fon

NRC Handelsblad - - Sport -

Op­ga­ve van een fa­mi­lie­be­richt Een fa­mi­lie­be­richt kunt u op­ge­ven via nr­cad­ver­te­ren.nl/fa­mi­lie­be­rich­ten In­for­ma­tie Te­le­foon­num­mer: 020-7553052 (ma t/m vr 08.30 uur - 17.00 uur) e-mail: fa­mi­lie­be­rich­[email protected] Slui­tings­tij­den Maan­dag t/m za­ter­dag tot ui­ter­lijk 15.00 uur op de dag vóór plaat­sing. Voor blij­de be­rich­ten nr­cad­ver­te­ren.nl/fa­mi­lie­be­rich­ten Een fa­mi­lie­be­richt in het week­end door­ge­ven voor de krant van maan­dag is mo­ge­lijk via nr­cad­ver­te­ren.nl/fa­mi­lie­be­rich­ten of een e-mail naar fa­mi­lie­be­rich­[email protected] tot ui­ter­lijk 15.00 uur op de dag vóór plaat­sing.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.