Roel Boomstra ver­o­vert in ei­gen land de we­reld­ti­tel

NRC Handelsblad - - Sport -

Voor de twee­de keer in zijn car­ri­è­re is Roel Boomstra we­reld­kam­pi­oen ge­wor­den. De 25-ja­ri­ge Ne­der­land­se dam­mer be­slis­te zon­dag in As­sen de twee­kamp om de we­reld­ti­tel te­gen de Rus­si­sche ti­tel­hou­der Aleks­an­dr Sch­warz­man (51) in zijn voor­deel. In de bar­ra­ge had Boomstra – na elf re­mi­ses en één over­win­ning in de re­gu­lie­re par­tij­en – nog twee ze­ges no­dig. De rapid­par­tij­en le­ver­den drie re­mi­ses op, waar­na Boomstra de eer­ste van de drie blitz­par­tij­en won. In de twee­de su­per­blitz­par­tij stel­de hij zijn we­reld­ti­tel vei­lig. Sch­warz­man ont­troon­de Boomstra, die in 2016 de WK-twee­kamp won van Jan Groe­nen­dijk, in 2017 in de Est­se hoofd­stad Tal­linn. De Ne­der­lan­der was eu­fo­risch na de ge­won­nen bar­ra­ge. „Het was een prach­ti­ge over­win­ning.” Sch­warz­man toon­de zich een goed ver­lie­zer. „Ik heb hem nog nooit zo goed zien spe­len als in de­ze bar­ra­ge.” (NRC) Roel Boomstra ver­slaat de Rus­si­sche ti­tel­hou­der Sch­warz­man. Ana­sta­sia Pa­vl­joet­sjenko­va, de num­mer 44 van de we­reld van wie zij de laat­ste ont­moe­ting in sep­tem­ber ver­loor. Haa­se over­leef­de voor het eerst sinds 2011 de eer­ste ron­de in Mel­bour­ne. De num­mer 58 van de we­reld ver­sloeg de Span­jaard Guil­ler­mo Gar­cía López met 7-5, 6-4 en 7-5. Nu wacht de Ts­jech To­mas Ber­dych, die de als der­tien­de ge­plaatste Brit Ky­le Ed­mund ver­ras­te: 6-3, 6-0, 7-5. Ed­mund haal­de vo­rig jaar nog de hal­ve fi­na­le. (NRC) Pe­ri­o­de­ti­tel voor FC Den Bosch

FC Den Bosch is ze­ker van een plek in de na­com­pe­ti­tie. De Bos­sche voet­bal­club haal­de zon­dag uit bij FC Dord­recht (2-6) en is daar­door ver­ze­kerd van de (twee­de) pe­ri­o­de­ti­tel. De ploeg van trai­ner Wil­lie Boes­sen is bo­ven­dien kop­lo­per in de eer­ste di­vi­sie. Den Bosch heeft twee pun­ten voor­sprong op FC Twen­te, dat met 2-0 won van MVV Maas­tricht. Twen­te pas­seer­de Spar­ta (3-3 te­gen SC Cam­buur) op de rang­lijst. Hoe­wel Ro­da JC op ei­gen veld met 3-1 won van Go Ahead Eag­les, was de stem­ming in Kerk­ra­de be­drukt. Ro­da was na­me­lijk ook nog in de ra­ce voor het win­nen van de pe­ri­o­de­ti­tel maar zag die naar con­cur­rent Den Bosch gaan. Ro­da JC staat vijf­de. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.