Ivan­ka Trumps naam zingt rond als baas We­reld­bank

NRC Handelsblad - - Economie -

Pre­si­dents­doch­ter Ivan­ka Trump is een van de men­sen die wor­den ge­noemd voor de op­vol­ging van We­reld­bank­pre­si­dent Jim Yong Kim. Die maak­te maan­dag zijn af­tre­den per 1 fe­bru­a­ri be­kend. Hij maakt zijn ter­mijn, die tot 2022 liep, niet af. Vol­gens de Fi­nan­ci­al Ti­mes cir­cu­le­ren er ver­schil­len­de na­men in Was­hing­ton, waar­on­der die van Trumps doch­ter. Ook Da­vid Mal­pass, bui­ten­land­des­kun­di­ge bij Fi­nan­ci­ën, en de voor­ma­li­ge VN-am­bas­sa­deur Nik­ki Ha­ley wor­den ge­noemd. Er be­staat een in­for­me­le af­spraak dat de Ame­ri­ka­nen de lei­der van de We­reld­bank aan­wij­zen, en de Eu­ro­pe­a­nen die van het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.