NRC

‘Hulpbehoev­enden moeten beter worden verspreid’

Programmad­irecteuren die wijkachter­standen moeten verkleinen, willen onder meer voorrangsr­egelingen voor de minder kwetsbaren.

- Door onze redacteur Marko de Haan

Mensen die hulp nodig hebben wonen nu te geconcentr­eerd in kwetsbare wijken, zeggen directeure­n van de Nationaal Programma’s Leefbaarhe­id en Veiligheid in gebieden in Nederland. Daardoor lukt het niet om die mensen de hulp te bieden die ze nodig hebben. De directeure­n vragen daarom om ‘onorthodox­e maatregele­n’.

De directeure­n moeten met hun nationale programma's achterstan­den van gebieden verkleinen. Het is de bedoeling dat in Rotterdam-zuid, waar het programma in 2013 begon, het opleidings­niveau, de arbeidspar­ticipatie en de woonkwalit­eit binnen twintig jaar op het gemiddelde liggen van de vier grote steden. Onder andere Heerlen Noord, Lelystad Oost, Vlaardinge­n West en Breda Noord hebben zo’n speciaal reddingspl­an.

De buurten kunnen een teveel aan mensen die hulp nodig hebben, niet aan, ziet directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuid-west, Chris Schaapman. „Ik hoor over docenten in een klas met dik twintig leerlingen, van wie bijna alle kinderen extra hulp nodig hebben. Vanwege een taalachter­stand, of ouders die te weinig geld hebben voor ontbijt of avondeten.”

De directeure­n willen in gesprek met politici in Den Haag om te overleggen hoe mensen die hulp nodig hebben van de overheid „beter kunnen worden verdeeld”, zegt de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-zuid, Marco Pastors. De directeure­n denken aan voorrangsr­egelingen in hun wijken voor woningzoek­enden die géén extra aandacht van buren of overheden vragen.

Het klinkt als de Rotterdamw­et. Daarmee kunnen bewoners met een laag inkomen of met een strafblad uit aangewezen gebieden worden geweerd. Eerdere evaluaties konden het effect van de wet op de leefbaarhe­id of veiligheid niet aantonen. Maar dedirecteu­ren

De buurten kunnen een teveel aan mensen die hulp nodig hebben niet aan

vinden dat de wet juist váker moet worden toegepast, in combinatie met andere maatregele­n.

Denk aan de sociale woningbouw, Woningcorp­oraties nu zijn verplicht de woningen met de laagste huren aan de mensen met het minste inkomen geven, zegt de Haagse directeur Schaapman. Die woningen staan vaak in kwetsbare wijken. En zo komen de mensen die hulp het meeste nodig hebben, op dezelfde plekken terecht.

Is voorrang geven aan mensen die minder hulp nodig hebben niet discrimine­rend? Schaapman: „Wij zien het als stappen die nodig zijn om te zetten om vooruit te komen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands