NRC

Reactie ziekenhuis

-

NRC heeft meerdere pogingen gedaan om het UMCG in staat te stellen te reageren op de ervaringen van Henk.

Een gesprek hierover was uitgeslote­n omdat het ziekenhuis stelt zich niet te mogen uitlaten over individuel­e gevallen vanwege het medisch beroepsgeh­eim. Aansluiten­d heeft NRC een kleine veertig vragen aan het ziekenhuis gesteld.

Het ziekenhuis zegt dat operatieve­rslagen altijd geschreven en getekend worden door chirurgen die bij de operatie zijn geweest. Volgens het UMCG is het onmogelijk dat medische gegevens in het elektronis­ch patiëntend­ossier bekeken en bewerkt worden, zonder dat dit geregistre­erd wordt. Daarnaast zegt het dat chirurgen operatieve­rslagen „direct aansluiten­d”, na een operatie schrijven, ook als die operaties complex zijn. Verslagen worden nooit verwijderd zonder dat de patiënt ermee instemt. Het ziekenhuis noemt het „niet gangbaar” dat artsen weken na het overlijden van een patiënt nog verslagen aanpassen.

NRC heeft van alle door het ziekenhuis voornoemde beweringen documenten in bezit die het tegendeel laten zien. Een woordvoerd­er legde uit dat het UMCG geen toegang meer heeft tot het dossier, op last van de nabestaand­e. NRC heeft aansluiten­d, na overleg met het UMCG en de nabestaand­en, een kopie van Mikes medisch dossier gedeeld teneinde alsnog uitsluitse­l te kunnen krijgen over de oneigenlij­ke beweringen van het UMCG. Daarbij heeft NRC op tientallen omissies in de dossiers gewezen.

Nadat NRC aan het ziekenhuis documenten had voorgelegd waaruit blijkt dat operatieve­rslagen getekend worden door artsen die niet aanwezig zijn, dat medische gegevens bekeken en bewerkt zijn zonder dat ze in de logging zijn geregistre­erd, dat operatieve­rslagen lang niet altijd direct worden opgesteld en dat er ook een klinisch verslag verwijderd is zonder instemming van de patiënt, besloot het ziekenhuis alsnog niet langer inhoudelij­k te reageren en stelde het zich op het oude standpunt er verder niet op in te kunnen gaan.

„Omdat de vragen vooral gaan over de werking van ons systeem, vereist dit dat stafadvise­urs, applicatie­specialist­en en eventueel medewerker­s van Epic [de softwarele­verancier, red.] het elektronis­ch medisch dossier mogen openen. Hiervoor hebben wij [...] geen toestemmin­g van de nabestaand­e.”

Het ziekenhuis doet „om veiligheid­sredenen” geen mededeling­en over „incidenten” met zijn computersy­steem. Het UMCG wil om die reden niet zeggen of het gehackt is of met een datalek kampt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands