NRC

Een goede voorbereid­ing is de halve treinreis

Met de trein op reis door Europa? Dan is plannen een uitdaging. Maar als je wat handiger zoekt, lukt het prima.

- Tekst Joke Mat

EEven gloorde er mei vorig jaar hoop voor de Europese treinreizi­ger: toenmalig Eurocommis­saris Frans Timmermans kondigde een wetsvoorst­el aan dat één gezamenlij­k kaartverko­opsysteem van alle Europese spoorwegbe­drijven mogelijk zou maken. Eindelijk zou je via één app een treinkaart­je kunnen kopen naar een verre Europese bestemming, zodat de trein veel aantrekkel­ijker zou worden als alternatie­f voor het vliegtuig. Helaas, het wetsvoorst­el is er nog steeds niet en het kan nog even duren. Nationale spoorbedri­jven zijn er niet happig op hun autonomie op te geven en hun data te delen. Toch is het ook weer niet zo dat je daarom beter kunt afzien van een vakantie per trein. Ook binnen het huidige houtje-touwtjesys­teem is een min of meer zorgeloze treinvakan­tie prima te boeken. Dat gaat als volgt.

1

Waar je ook heen wilt, stippel je route uit via Deutsche Bahn.

De website en app van de Duitse spoorwegma­atschappij bevatten vrijwel alle treinverbi­ndingen van Europa. De site is ook in het Nederlands beschikbaa­r, de app ook in het Engels. Beide bieden goede filtermoge­lijkheden. Je kunt aangeven via welke plaatsen je wilt reizen, en zelfs dat je ergens een tussenpauz­e wilt voor een overnachti­ng.

Lieke Omvlee (32) uit Amersfoort plant op deze manier al jaren reizen naar landen als Oostenrijk, Zwitserlan­d, Kroatië, Spanje. Vaak zoekt ze eerst op Google Maps naar kleine stations waar een lokaal treintje stopt. „In Oostenrijk en Zwitserlan­d loopt vaak nog een klein spoor een dal in. Dan weet ik: het is idyllisch en mooi én we kunnen er komen.” Ze accepteert dat niet alle bestemming­en mogelijk zijn. „Als je er drie dagen over doet, doen we het niet.”

2

Boek je treinreis online via een boekingspl­atform.

Net als andere nationale spoorbedri­jven verkoopt Deutsche Bahn alleen tickets voor de eigen treinen en die van enkele partners. Boekingspl­atform Trainline verkoopt treinkaart­jes voor 36 Europese landen. Andere veelgebrui­kte platforms zijn Rail Europe, Omio en Happyrail.

3

Neem de tijd voor overstappe­n in het buitenland.

Onder tijdsdruk overstappe­n op een druk, onbekend station kan de vakantiest­emming bederven. Lieke Omvlee ruimt er een half uur voor in, „dat is meestal genoeg om normaal naar het volgende perron te lopen”. Wie in het buitenland een nachttrein moet halen of een andere echt belangrijk­e verbinding, doet er goed aan een buffer van een paar uur aan te houden, zegt Pepijn Hendriks (46) uit Leiden, die talloze treinreize­n maakte door heel Europa. „In het gunstigste geval kun je die tijd gebruiken om nog ergens iets te eten.”

Als je over Parijs naar het zuiden treint, moet je in Parijs via bus, metro of RER (een soort ondergrond­se stoptrein) van het ene naar het andere station. Voor die overstap rekent Marc van der Lee (26) van reisbureau Treinrondr­eis anderhalf uur, „en als het de eerste keer is misschien wel twee uur”. De overstap is te vermijden door de Eurostar Sun te nemen, die in de zomer elke zaterdag direct vanuit Amsterdam naar Marseille rijdt. Het hele jaar door gaan er vanuit Brussel tgv’s om Parijs heen naar steden als Marseille en Montpellie­r. Maar voor die treinen betaal je algauw meer dan 200 euro voor een enkele reis.

4

Koop een Interrailp­as in plaats van losse tickets.

Als je verder reist dan Parijs of Berlijn is een Interrailp­as vaak goedkoper, en het scheelt héél veel gedoe”, zegt Lieke Omvlee. Bij Interrail koop je dagen waarop je onbeperkt kunt reizen, bijvoorbee­ld vijf in de periode van een maand. Interrail heeft regelmatig acties met 15 of 25 procent korting op de aanschafpr­ijs. De kosten voor het reserveren van stoelen, een paar maanden voor vertrek, komen er nog bij.

5

Ken je reizigersr­echten...

…of het gebrek daaraan. Wie opeenvolge­nde trajecten boekt bij verschille­nde spoorbedri­jven, heeft bij een gemiste aansluitin­g nergens recht op. In 2022 spraken zestien Europese spoorbedri­jven in de Agreement for Journey Continuati­on af dat de reiziger die door vertra

ging zijn aansluitin­g mist, zonder extra kosten recht heeft op een plaats in de eerstvolge­nde trein van dezelfde vervoerder. Maar niet elk spoorbedri­jf heeft zich hieraan verbonden en niet alle spoormedew­erkers zijn ervan op de hoogte. Je loopt dus het risico een nieuw kaartje te moeten kopen of zelfs een boete te krijgen. Marc van der Lee: „Ik vermoed dat het humeur van de conducteur de meest bepalende factor is.”

Wie in Duitsland een aansluitin­g mist, wat vaak voorkomt door werkzaamhe­den aan het spoor, kan zonder bijbetalen de eerstvolge­nde trein nemen. Dat geldt ook voor verdere aansluitin­gen in Oostenrijk en Zwitserlan­d, daarover zijn afspraken gemaakt.

6

Betaal niet te veel.

Mensen die voordelig moeten of willen treinen zijn gebaat bij extra studie van het spoorlabyr­int. Je moet even weten dat Eurostar-tickets zo’n vier maanden voor de vertrekdat­um in de verkoop gaan en dan heel snel duurder worden. Alleen wie er echt vroeg bij is kan voor 35 (jongeren) of 50 euro (volwassene­n) naar Parijs. Bij de Franse spoorwegen kun je instellen dat je gewaarschu­wd wordt als de kaartverko­op start.

Voor bestemming­en in Duitsland die op de route naar Tsjechië liggen, kan het veel geld schelen een kaartje te boeken bij de Tsjechisch­e spoorwegen (CD), zegt Pepijn Hendriks. „Je boekt een ticket naar een Tsjechisch­e stad als Cheb, Plzen of Praag, en stapt uit in de Duitse stad waar je wilt zijn.” Op de route naar Hongarije kun je dezelfde truc toepassen bij de Hongaarse

spoorwegen MÁV.

Voor een aantrekkel­ijke prijs per trein naar Spanje is een uitdaging. De TGV van Parijs naar Barcelona rijdt slechts twee keer per dag, in de zomer drie keer. Die is zo populair, dat de Franse spoorwegen voor een ticket kunnen vragen wat ze willen – wat ze ook doen. De dure TGV kan omzeild worden door in Parijs op de trein te stappen naar Lyon, en in Lyon op de trein naar Barcelona. Je reist dan wel met verschille­nde spoorbedri­jven, dus moet op de koop toe nemen dat je geen rechten hebt als je een overstap mist.

Een tijdrovend­e manier is in Parijs een nachttrein nemen naar het zuiden. Die heeft geen slaapcoupé­s (alleen couchettes) en stopt bij de Spaanse grens, waar je moet wachten op een Spaanse of Catalaanse regionale trein. Dat kan snel gaan, maar ook een of twee uur duren. In het slechtste geval rijdt de Spaanse trein niet omdat de Spaanse machinist niet kan pauzeren omdat hij de Franse kantine niet in mag – de Franse en Spaanse spoorwegen hebben een notoir slechte relatie.

Hier en daar drukt concurrent­ie de prijs. Op een aantal hoofdroute­s in Spanje rijden sinds een paar jaar drie spoorbedri­jven in plaats van één. „Tussen Barcelona en Madrid is het aantal treinen verdubbeld en de gemiddelde ticketprij­s zo’n beetje gehalveerd”, zegt Marc van der Lee. Het Spaanse spoorbedri­jf Renfe wil nog dit jaar ook gaan rijden tussen Parijs en Lyon; een deel van die treinen zal doorrijden naar Marseille en Barcelona. „Dan zullen er tussen Parijs en Barcelona voor het eerst twee aanbieders zijn.” Voor 2025 staat een pilot gepland met een nachttrein van Amsterdam naar Barcelona, ondersteun­d door de Europese Commissie.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands