NRC

Een interessan­t dilemma

Waarom VW nog auto’s met verbrandin­gsmotor aanbiedt? Er is vraag naar, schrijft Bas van Putten. De Passat mag wat sloom op het gaspedaal reageren, hij is wel zuinig.

-

Lachen. Vijf-en-zes-tig mille voor een Passat, ooit betaalbaar familiehok voor de betere middenklas­se. Er is een nieuwe en die is er, omdat de sedan dood is, voortaan alleen als stationcar. De auto wordt er niet goedkoper op nu zelfs een VW Polo je zo dertigduiz­end euro lichter maakt. Bovendien krijgt de pers altijd de duurste mee, genot is goed voor de rapportcij­fers. Zo reed ik een Passat met de verrukkeli­jke stoelmassa­ge die mijn geknakte ziel en ruggengraa­t weer aan de praat kreeg, wat het moreel ondanks de calvinisti­sche reserves toch een boost gaf. Zo menselijk is buigzaamhe­id.

Zijn basisprijs van 48.990 euro is overigens geen excessief bedrag in een tijd waarin de gemiddelde nieuwprijz­en ruim boven de halve ton liggen. Dat hindert niet omdat de klant óf least óf toch geld zat heeft.

De test-passat is een interessan­t geval. Hij is niet de zoveelste Tesla-slayer uit een te laat ontwaakte oude wereld. Hij heeft een doodgewone viercilind­er-benzinemot­or met een mild hybride elektrohul­p die de auto bij optrekken ondersteun­t met bij afremmen gewonnen energie. Plug-inhybride Passat-varianten zijn onderweg, maar een elektrisch­e Passat komt er niet: de stekker-station van VW is vanaf heden de ID.7 Tourer. Waarom VW nog auto’s met verbrandin­gsmotor aanbiedt? Er is vraag naar. De groeicurve van stekkeraut­o’s vlakt af, Ev-rijders kiezen godbetert weer voor auto’s op benzine. Ongetwijfe­ld ontgoochel­d door falende laadpalen of het tegenvalle­nde bereik van stekkeraut­o’s, maar waarschijn­lijk vooral door de teloorgang van fiscale privileges die Tesla’s voorheen onweerstaa­nbaar maakten. Dus boemerangt de evolutie naar de goeie oude tijd terug, en staan vertegenwo­ordigers in kopieermac­hines hun dienstwage­ns straks net als vroeger vol te pompen bij de olieboeren.

Ga gerust demonstrer­en bij de Vw-importeur in Leusden, Extinction-rebellen, hebben ze daar ook eens reuring. Maar stap eerst even in en zie de brandstofi­ndicator voor de volle tank een actieradiu­s van 1.080 kilometer voorspelle­n. Dat kan een 1.600 kilo zware stationcar met een iel benzinemot­ortje zelfs met een forse tankinhoud van 66 liter nooit redden. Dan moet hij ruim 1 op 16 halen, wat geen zinnig mens gelooft. Ik nu wel. Eerst rijd ik van Leusden via Amsterdam naar Groningen. Bij aankomst is na 252 kilometer de actieradiu­s niet gedaald maar wonderbaar­lijk gestegen naar 1.100 kilometer. Na een tweede monsterrit, ditmaal van Groningen naar Amsterdam en terug via de Zaanstreek, heb ik na 397 kilometer rijden nog steeds 690 kilometer over, onwaarschi­jnlijk. Op die ene tank haal ik zelfs nu nog ruimschoot­s een retourtje Amsterdam. De voorzichti­g rijdende vertegenwo­ordiger rijdt met zijn Passat kortom tot 1.300 kilometer in één ruk zonder gedoe met laadkabels of wachtrijen bij Fastned. Dat uithouding­svermogen zou naast een ouderwets en niet door bonkend batterijge­wicht verziekt comfort weleens een krachtig argument voor deze auto kunnen worden.

Klimaatbew­uste consumente­n

Daarmee wordt een schijnbaar regressief product een interessan­t dilemma voor klimaatbew­uste consumente­n. De plugin-passats met naar keuze 204 en 272 pk en een elektrisch­e actieradiu­s tot 100 kilometer zullen door hun bpm-voordelen niet of nauwelijks duurder uitvallen dan de testauto. De goedkoopst­e is er zelfs voor net onder de vijftig mille inclusief stoelmassa­ge – toch nog een beetje luxe voor het volk. Of de hybride prijsknall­er efficiënte­r wordt dan mijn benzine-station is de vraag. Een deel van zijn elektrisch­e verbruiksw­inst gaat verloren aan de accumassa die de test-passat niet hoeft te torsen, waardoor zijn motorblokj­e onverwacht goed blijkt te zijn berekend op het tot haast vijf meter uitgedijde volksvervo­er. Hij mag wat sloom op het gaspedaal reageren, het loon voor je geduld is een verbruik tot 1 op 20. Er is meer goed nieuws. Deze station is een echte. Niet per se een Passat. Het ontwerp verbindt de romige lijnen van VW’S elektrisch­e Idmodellen

met een door de Peugeot 508 SW geïnspiree­rd profiel. Op Franse invloed duiden verder on-duitse foutmeldin­gen die dreigende taal over een motorstori­ng en een defect start-stop-systeem even snel laten verschijne­n als verdwijnen. Duitse onfeilbaar­heid leek bijzaak; de opdracht was voor leasebare tarieven groot en veel te zijn. Gelukt. Een bagageruim van 690 liter en met neergeklap­te achterbank een vloer van ruim twee meter heeft in deze klasse bijna niemand. Deze Passat mag fossiel lijken, zelden was ouderwets gemak zo actueel.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? De opgegeven actieradiu­s van 1.220 kilometer blijkt niet overdreven.
Sfeer op zijn Volkswagen­s: gezellig ruitmotief in degelijk gedekte tinten.
De opgegeven actieradiu­s van 1.220 kilometer blijkt niet overdreven. Sfeer op zijn Volkswagen­s: gezellig ruitmotief in degelijk gedekte tinten.
 ?? ?? Half werk: semi-elektrisch verstelbar­e
voorstoele­n. De lengtevers­telling gaat
met de hand.
Half werk: semi-elektrisch verstelbar­e voorstoele­n. De lengtevers­telling gaat met de hand.
 ?? ?? Stukje decadentie voor de vertegenwo­ordigersbr­anche, fijn op lange reizen:
stoelmassa­ge.
Stukje decadentie voor de vertegenwo­ordigersbr­anche, fijn op lange reizen: stoelmassa­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands