10 AU­GUS­TUS 2017 – 20:30 UUR

Real Crime (Netherlands) - - KIM WALL: IN DE GREEP VAN DE VERKNIPTE UITVINDER -

Deen­se mi­li­tai­re au­to­ri­tei­ten ont­van­gen een be­richt van de be­man­ning van een crui­se­schip, die een on­der­zee­ër de Kopen­haag­se ha­ven ziet uit­va­ren. Rond dit tijd­stip wor­den de laat­ste fo­to’s van Kim aan boord van het vaar­tuig ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.