MANSONS GE­ZICH­TEN

MANSONS UI­TER­LIJK VER­AN­DER­DE VAAK TIJ­DENS HET PRO­CES. HIJ KRASTE ZELFS EEN KEER EEN ‘X’ IN ZIJN VOOR­HOOFD.

Real Crime (Netherlands) - - CHARLES MANSON: MEESTERMANIPULATOR -

Toen hij op de Bar­ker Ranch werd ge­ar­res­teerd, had Manson lang haar en een baard, en droeg hij een su­è­de pak dat door Fa­mi­ly-le­den was ge­maakt. Hij zag er­uit als de eer­ste de bes­te hip­pie, hoe­wel zijn su­è­de en­sem­ble hem een schurk­ach­ti­ge look ga­ven. Het is dui­de­lijk dat de ver­an­de­rin­gen in Mansons ui­ter­lijk deels het ge­volg wa­ren van de ver­hit­te me­dia-aan­dacht, maar ze dien­den ook om de Fa­mi­ly-le­den bui­ten de rechts­zaal te be­ïn­vloe­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.