PA­RA­CHU­TE-SABOTAGE

Real Crime (Netherlands) - - DODELIJKE DUIKELING -

De vi­deo die tij­dens de rechts­zaak werd ver­toond liet zien wat er al­le­maal fout ging tij­dens Van Do­rens laat­ste sprong. Ter­wijl de grond snel na­der­de, zag Van Do­ren hoe de pa­ra­chu­tes van haar team­le­den wel naar be­ho­ren ont­vouw­den.

Op 1000 me­ter hoog­te keek ze om­hoog naar de wit­te re­ser­ve­pa­ra­chu­te die bo­ven haar hing, maar dicht bleef. Toen keek ze naar be­ne­den en daar­na weer om­hoog in de ver­wach­ting dat haar pa­ra­chu­te zou ope­nen. Ze trok aan haar rip­cord, maar er ge­beur­de niets. In de rechts­zaal werd de vi­deo daar ge­stopt — de laat­ste se­con­den waar­in Van Do­ren vol­ko­men in pa­niek was voor­dat ze te plet­ter sloeg, wer­den de ju­ry be­spaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.