AMERICANALOG

Vinyl Magazine - - AMERICANALOG -

De mu­ziek is ana­loog op­ge­no­men in De­wolff’s ei­gen Elec­tro­sau­rus-stu­dio, de beel­den zijn ge­maakt met ana­lo­ge ca­me­ra’s – Americanalog is met recht een ana­loog pro­ject. Het boek telt 144 pa­gi­na’s met de foto’s van Nikki (Sa­tel­li­te Ju­ne) en de tek­sten van Pa­blo. Op de plaat staan 13 num­mers van Pa­blo in­ge­speeld met o.a. de le­den van The Dawn Bro­thers en De­wolff. Pa­blo: “Ik ken zo veel vet­te mu­zi­kan­ten in mijn di­rec­te om­ge­ving, waar ik veel meer mee sa­men zou wil­len spe­len. Ik wil­de dat op de­ze ma­nier doen.” Boek en plaat zijn niet los van el­kaar te koop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.