EEN GREEP UIT DE VE­LE BOXSETS WAAR­MEE DE DI­VER­SE JUBILEA WOR­DEN OPGELUISTERD.

Vinyl Magazine - - LIJSTJES -

BOB MARLEY – KAYA 40

Van­we­ge 40 jaar Kaya een dub­be­laar met op de twee­de plaat al­le num­mers in de re­mix. Al­leen via de si­te van Bob Marley te krij­gen op groen vi­nyl – zwart vi­nyl is wel over­al te koop.

TOM PETTY – AME­RI­CAN TREASURE

Box met 6 el­pees vol zeld­za­me en niet eer­der uit­ge­brach­te num­mers van Tom Petty – door we­du­we Da­na en doch­ter Adria op­ge­dui­keld uit de na­la­ten­schap. Sa­men­ge­steld door He­art­brea­kers Mi­ke Camp­bell en Ben­mont Tench en tech­ni­cus Ry­an Uly­a­te.

PIXIES – CO­ME ON PILGRIM… IT’S SURFER ROSA

30 jaar ge­le­den ver­scheen het de­buut van de Pixies, Surfer Rosa. Nu op­nieuw uit­ge­bracht sa­men met de voor­af­gaan­de ep Co­me On Pilgrim en een li­ve-op­na­me. Ver­krijg­baar als drie­dub­be­laar op goud­kleu­rig vi­nyl, óf als de­luxe-edi­tie op trans­pa­rant vi­nyl, in­clu­sief boek (via de si­te van de Pixies).

YAZOO – FOUR PIE­CES

In de kor­te tijd dat Yazoo be­stond, maak­ten Vin­ce Clar­ke (De­pe­che Mo­de, Era­su­re) en Ali­son Moy­et twee stu­dio­pla­ten. Die zijn op Four Pie­ces aan­ge­vuld met een re­mix-al­bum en al­bum met Bbc-op­na­mes.

BO­WIE – LOVING THE ALIEN (1983-1988)

Par­l­op­ho­ne’s jaar­lijk­se Bo­wie-box. Met naast de drie stu­dio-albums uit die pe­ri­o­de, heel veel ex­tra’s. 15 el­pees (!) vol ex­clu­sie­ve li­ve-op­na­mes en re­mixes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.