KLEIN ORKEST

Vinyl Magazine - - HARRIE JEKKERS -

was ac­tief tus­sen 1978 en 1985 en scoor­de on­der an­de­re hits met Laat Mij Maar Al­leen en Koos Wer­ke­loos. In 2019 gaat Jekkers met Klein Orkest weer de the­a­ters in. On­langs ver­scheen Rol­trap Naar De Maan op spe­ci­aal blauw vi­nyl. On­li­ne is een prach­ti­ge do­cu­men­tai­re van Het Uur van de Wolf te zien over Harrie Jekkers: O, O, Harrie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.