JANNE SCHRA – OK

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Con­cer­to Mu­sic (jh)

Vroe­ger, toen al­les nog be­ter was, was er op de Ne­der­land­se televisie De Mi­ke & Tho­mas Show, een ab­surd spel­pro­gram­ma waar­in twee teams met be­ken­de Ne­der­lan­ders en Vla­min­gen het te­gen el­kaar op­na­men. Vast on­der­deel van de show wa­ren de odes waar­mee Mi­ke Bod­dé en Tho­mas van Luyn hun gas­ten in­tro­du­ceer­den. In een van de af­le­ve­rin­gen zong een kan­di­da­te in­eens een ode voor Mi­ke Bod­dé – en ze deed dat zó sexy en ont­wa­pe­nend dat ik ter plek­ke mijn hart aan haar ver­loor. Het was Janne Schra van Room Ele­ven. Die he­se stem, dat flir­te­ri­ge ma­nier van kij­ken en zin­gen: ik was ver­kocht. Op OK, haar nieu­we plaat (we zijn in­mid­dels tien jaar ver­der), zingt Schra weer even ver­lei­de­lijk en re­laxed. Ik heb me er­bij neer­ge­legd dat het nooit iets tus­sen ons zal wor­den – maar de­ze plaat pak­ken ze me niet meer af. Het is OK zo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.