UNDERWORLD & IGGY POP TEATIME DUB ENCOUNTERS

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Caro­li­ne (jh)

Op pa­pier is het een prach­ti­ge com­bi­na­tie: de ou­de punk­roc­ker Iggy Pop en de tech­no­pi­o­niers van Underworld. Ze ston­den al eens sa­men op de sound­track van Train­s­pot­ting in 1996 en naar aan­lei­ding van het ver­volg op die cult­film ont­ston­den de plan­nen om sa­men mu­ziek te gaan ma­ken. Op Teatime Dub Encounters staan vier num­mers die te om­schrij­ven zijn als Underworld-tracks waar een ou­de man door­heen praat. De mo­no­to­ne, kla­ge­ri­ge toon van Pop past pri­ma bij de be­ats. Er is al­leen één pro­bleem: de tek­sten zijn niet su­per sterk. Pop heeft niet zo­veel te mel­den heeft bij de thee: vroe­ger mocht je nog ro­ken in het vlieg­tuig, toen was al­les be­ter. Dat gen­re. De be­ats zijn fij­ne, vin­ta­ge Underworld-be­ats, maar het ge­voel blijf dat er veel meer in de­ze sa­men­wer­king had ge­ze­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.