SPANDAU BALLET GOLD: THE BEST OF

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Par­l­op­ho­ne (jhe)

De ver­za­me­laar Gold van Spandau Ballet is nieuw op vi­nyl. Ori­gi­neel werd hij in 2000 uit­ge­bracht op cd en acht jaar la­ter nog eens, met een iets ge­wij­zig­de track­lijst. Voor de­ze dub­be­laar op 180 grams vi­nyl wer­den twee van de drie re­cen­te num­mers (‘This Is The Lo­ve’ en ‘Steal’), die in 2014 met pro­du­cer Tre­vor Horn wer­den op­ge­no­men, toe­ge­voegd. Het door To­ny Had­ley ge­schre­ven ‘Soul Boy’ ont­breekt, maar dat is ge­zien zijn re­cen­te ver­trek geen ver­ras­sing. De stijl van Spandau Ballet maak­te in de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig een ver­an­de­ring door van ‘new ro­man­tics’ tot soft-pop. Van bei­de ge­zich­ten van de band zijn er op de­ze ver­za­me­laar voor­beel­den te ho­ren. Hun agres­sie­ve new wa­ve komt tot ui­ting in num­mers als ‘Chant No. 1 (I Don’t Need This Pressure On)’, ‘Mus­cle­bound’ en ‘To Cut A Long Story Short’ en voor­beel­den van de zeer suc­ces­vol­le – en glad­de­re – pe­ri­o­de hoor je in o.a.’ Gold’, ‘True’ en ‘I’ll Fly For You’. De goe­de ge­luids­kwa­li­teit en de toe­voe­ging van twee re­cen­te num­mers, ma­ken de­ze ver­za­me­laar tot een in­te­res­san­te aan­schaf. Maar ja, Through

The Bar­ri­ca­des, hè ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.