SIR DOU­G­LAS QUINTET LI­VE FROM AUSTIN TX

Vinyl Magazine - - REVIEWS - New West Re­cords (rh)

In 1981 kwam de kern van het Sir Dou­g­las Quintet bij el­kaar voor een re­ü­nie, waar­bij van­zelf­spre­kend zan­ger en gi­ta­rist Doug Sahm ali­as Sir Dou­g­las niet ont­brak. Net zo­min als Au­gie Mey­ers wiens Vox-or­gel ook al­tijd zo be­lang­rijk was ge­weest voor het ge­luid van de band uit San An­to­nio, Texas. De lek­ker klin­ken­de li­ve­re­gi­stra­tie her­in­nert ons er nog eens aan hoe on­grijp­baar het ge­luid van het Quintet was: een unie­ke mix van ga­ra­ge­rock, coun­try­rock en Tex-mex. De set werd be­gon­nen en af­ge­slo­ten met de ei­gen hits ‘Men­do­ci­no’ en ‘She’s About A Mover’. De dub­bel-lp be­vat nog veel meer moois. Zo wor­den ge­ne­ra­tie­ge­no­ten als ? And The Mys­te­ri­ans en The 13th Floor Ele­va­tors ge­ëerd met co­vers van ‘96 Tears’ en ‘You’re Gon­na Miss me’. Een heer­lij­ke mix, neer­ge­zet door een band die het bij de­ze te­rug­keer puur om de mu­ziek te doen was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.