MADONNA – THE IMMACULATE COLLECTION

Vinyl Magazine - - REVIEWS - War­ner (jh)

Niet ie­der­een zal het com­ple­te oeu­vre van Madonna thuis op vi­nyl wil­len heb­ben staan, daar­om is de uit­vin­ding van het ver­za­mel­al­bum een uit­komst. The Immaculate Collection is ei­gen­lijk een on­mis­ba­re aan­vul­ling voor el­ke pla­ten­ver­za­me­ling. Het is luch­tig, het is vro­lijk en het is aan­ste­ke­lijk: het is glad­de pop­mu­ziek, maar zo ont­zet­tend goed ge­maakt. Puur vak­man­schap van Madonna én song­wri­ter en pro­du­cer Pa­trick Leonard, die we ook ken­nen van zijn werk met on­ze ei­gen Ilse De­lan­ge én de in­druk­wek­ken­de laat­ste albums van Leonard Co­hen. Madonna voelt zich pri­ma thuis in het camp-hoek­je, maar ook haar vroeg­ste werk heeft veel te veel kwa­li­teit om het al­leen maar daar te la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.