BENJAMIN HER­MAN – PRO­JECT S

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Mu­sic on Vi­nyl (jhi)

Benjamin Her­man wordt 50 en dat zul­len we we­ten. Maar liefst drie pla­ten ver­schij­nen er dit jaar, ge­maakt in drie ver­schil­len­de be­zet­tin­gen. Eén daar­van is Pro­ject S, een heer­lij­ke jazz­loun­ge­plaat zo­als we Her­man nog niet vaak hoor­den. Op de hoes van de plaat staat een Cit­ro­ën SM, een ico­ni­sche au­to. Johan Cruyff had er een­tje, of ei­gen­lijk: de deal die Cruyff met Cit­ro­ën had ge­slo­ten was fei­te­lijk het eer­ste lea­se­con­tract in Ne­der­land. De Cit­ro­ën SM was uit­ge­rust met een mo­tor van Ma­se­r­a­ti (eind ja­ren zes­tig wa­ren de Fran­sen kort­ston­dig ei­ge­naar van het Ita­li­aan­se au­to­merk): een Frans ont­werp met Ita­li­aans bloed. Waar­om ver­tel­len we dit al­le­maal? De twee gro­te in­spi­ra­ties voor de ea­sy-go­ing jazz op Pro­ject S wa­ren de in­tel­lec­tu­e­le mu­ziek van Ser­ge Gains­bourg en de pre­ten­tie­lo­ze ea­sy lis­te­ning van Fau­s­to Pa­pet­ti – ook be­kend om zijn al­bum­hoe­zen. Frans en Ita­li­aans: chic, stijl­vol en heer­lijk glad. Zie­daar Pro­ject S.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.