Uit­ge­licht

Web Designer Magazine - - Welkom -

In 2020 wil­len we een kan­toor op elk con­ti­nent heb­ben. Dan kun­nen we ons mind con­trol-wa­pen ac­ti­ve­ren en is on­ze we­reld­do­mi­nan­tie com­pleet!

We pra­ten met web­bu­reau Re­sn dat de gren­zen van web­de­sign op­zoekt en ver­nieu­wen­de di­gi­ta­le er­va­rin­gen maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.