Be­zorgd om on­li­ne per­soons­ge­ge­vens

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Hoe­wel er steeds meer ma­nie­ren zijn om da­ta vei­lig on­li­ne op te slaan, is meer dan vijf­tig pro­cent van de Ne­der­lan­ders be­zorgd om de vei­lig­heid van hun on­li­ne per­soons­ge­ge­vens. Dat die be­zorgd­heid niet af­ge­no­men is, komt vol­gens het on­der­zoek ‘What’s Hap­pe­ning On­li­ne’ dat Ruig­rok Net­pa­nel jaar­lijks uit­voert met na­me door de aan­dacht die de me­dia aan da­ta­lek­ken schenkt. Als er al niet een usb-stick met ge­voe­li­ge ge­ge­vens ver­lo­ren wordt, is het wel een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij, zie­ken­huis of te­le­com­pro­vi­der die de be­vei­li­ging van zijn da­ta­ba­ses met pri­va­cy­ge­voe­li­ge da­ta niet op or­de heeft.

Ba­by­boo­mers (56-71 jaar) ma­ken zich als van­ouds de mees­te zor­gen, maar mil­len­ni­als (21-35 jaar) ma­ken zich in­mid­dels even­veel zor­gen. De be­zorgd­heid on­der di­gi­tie­ners (14-20 jaar) is toe­ge­no­men, maar nog steeds maakt min­der dan de helft daar­van zich daar druk over. Zij zijn er het bangst voor dat hun di­gi­ta­le foot­print te vol­gen is. Ou­de­re in­ter­net­ters vre­zen juist dat kwaad­wil­len­den hun ge­ge­vens ge­brui­ken om te frau­de­ren en an­de­ren op te lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.