Usa­bi­li­ty-over­we­ging

Web Designer Magazine - - Lightbox -

Je kunt dit ef­fect het bes­te ge­brui­ken voor si­tu­a­ties zo­als een na­vi­ga­tie­me­nu waar­bij le­zers de tekst toch nau­we­lijks hoe­ven te le­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.