TIMELINE

Web Designer Magazine - - Resn -

Jaar 2004 Aan­tal me­de­wer­kers 4

Rik Camp­bell en Ste­ve Le Mar­quand rich­ten sa­men Re­sn op. Jaar 2005 Aan­tal me­de­wer­kers 7

Re­sn ver­dub­belt bij­na. Maakt gei­ni­ge ad­ver­ga­mes en projecten voor klan­ten in Nieuw-zee­land. Jaar 2008 Aan­tal me­de­wer­kers 10

Het bu­reau maakt si­tes voor mu­zi­kan­ten Minuit en Lu­ke Bu­da. Wint eer­ste FWA. Jaar 2009 Aan­tal me­de­wer­kers 10

Breekt Pixel Awards­re­cord en wint Best in Show, Best Ag­en­cy en vijf an­de­re awards. Jaar 2010 Aan­tal me­de­wer­kers 16

Maakt Spon­si­fier met Saat­chi & Saat­chi LA en NASCAR Team Toyo­ta. Jaar 2011 Aan­tal me­de­wer­kers 17

Maakt Th­rea­ded, ‘s we­relds eer­ste kwaad­aar­di­ge AI. Plan­nen voor we­reld­do­mi­nan­tie.

Jaar 2012 Aan­tal me­de­wer­kers 25

Re­sn opent kan­toor in Am­ster­dam. Ont­wik­kelt het REI 1440-pro­ject. Jaar 2013 Aan­tal me­de­wer­kers 31

Maakt le­vens­ech­te Mes­si, ‘s we­relds eer­ste re­a­lis­ti­sche, le­ven­de ava­tar in een brow­ser. Jaar 2014 Aan­tal me­de­wer­kers 35

Ver­nieuwt Adi­das Ori­gi­nals Tum­blr-blog. Wordt in­ge­wijd in de FWA Hall of Fa­me. Jaar 2015 Aan­tal me­de­wer­kers 42

Opent kan­toor in San Fran­cis­co. Sa­men­wer­king met Y&R New Ze­a­land voor Mc­w­hop­per Jaar 2016 Aan­tal me­de­wer­kers 46

Re­sn Labs Chi­na in­stal­la­tie wordt ge­o­pend. Bu­reau maakt nieu­we Re­sn.co.nz website. Jaar 2017 Aan­tal me­de­wer­kers 51

Wint Ag­en­cy of the Year van Aw­w­wards en CSS De­sign Awards.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.