Por­sche 2.0 6-ci­lin­der 1:4-bouw­pak­ket

BOUW EEN BOXER

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.por­sche-shop.nl € 195

Spe­len­der­wijs ont­dek­ken hoe de le­gen­da­ri­sche zes­ci­lin­der boxer­mo­tor van de Por­sche 911 in el­kaar zit – dat klinkt als een ver­ma­ke­lij­ke en leer­za­me za­ter­dag­mid­dag. Het bouw­pak­ket (schaal 1 op 4) be­staat uit 290 on­der­de­len. Het re­sul­taat na on­ge­veer drie uur bou­wen is een ge­de­tail­leer­de en deels trans­pa­ran­te re­pli­ca van de ori­gi­ne­le 2.0-li­ter boxer­mo­tor uit de 911 van 1966. In de hand­lei­ding staat wat je moet doen en lees je in­te­res­san­te we­tens­waar­dig­he­den over de 911. Al­le on­der­de­len wor­den op el­kaar aan­ge­slo­ten of ge­schroefd, er komt geen lijm aan te pas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.