Mi­nim True Wi­re­less Ear­buds

NE­DER­LAND­SE AIRPOD CONCURRENT

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.avan­ca­pro­ducts.com € 99

Het Ne­der­land­se Avan­ca pakt met de Mi­nim True Wi­re­less Ear­buds en­ke­le pijn­pun­ten van Ap­ples draad­lo­ze in-ears aan. De Mi­nims val­len min­der op en om­dat ze die­per en be­ter in je oor zit­ten, val­len ze daar tij­dens het spor­ten niet uit. Na het pai­ren is de ver­bin­ding door­gaans sta­biel, al ha­pert hij soms even. Doe je een oor­tje uit, dan stopt de mu­ziek niet zo­als bij de Air­pods. Pas als je er een­tje in de be­waar- en -op­laad­ca­se stopt, gaat hij uit. Dan scha­kelt de an­de­re ear­bud over van ste­reo naar mo­no – wel zo vei­lig op de iets! De ste­vi­ge ca­se laadt de ear­buds in 1,5 uur op, daar­na heb je vier uur mu­ziek. Dat kun je met de laad­cap­su­le drie keer doen. De ge­luids­kwa­li­teit is ver­ge­lijk­baar met de Air­pods, die een iets die­pe­re bas heb­ben. Ze zijn ech­ter niet op­ge­was­sen te­gen duur­de­re over-ears, maar le­ve­ren een pri­ma ‘al­le­daag­se’ mu­ziek­be­le­ving. Daar­door zijn de Mi­nim Ear­buds een al­ter­na­tief voor de Air­pods. Het ge­luid, de be­die­ning en de ver­bin­ding zijn iets min­der dan bij Ap­ple, maar dat geldt ook voor de prijs. En die klinkt ons als mu­ziek in de oren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.