Wob­ble Chess Set

KONING WIEBEL

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.um­bra.com

ca. € 300 In een tijd waar­in het lijkt als­of spel­len 3D en ge­a­ni­meerd moe­ten zijn, biedt het ou­de schaak­spel rust. Het voor­naams­te wat daar­bij be­weegt zijn de ra­der­tjes in je her­se­nen en zo nu en dan ver­zet je een stuk op het bord. De Ame­ri­kaans ont­wer­per Adin Mum­ma brengt daar ver­an­de­ring in. Hij maakt een deel van die on­zicht­ba­re dy­na­miek zicht­baar met de Wob­ble Chess Set. De stuk­ken heb­ben een bol­le voet en het bord heeft vieren­zes­tig hol­le vel­den. Na el­ke zet wie­belt een stuk heen en weer voor­dat het zijn even­wicht vindt. Zelfs als de stuk­ken stil­staan, is dit schaak­spel ener­ve­rend om naar te kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.