5 ES­SEN­TI­Ë­LE PACK­A­GES VOOR JE VOL­GEN­DE PRO­JECT

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Yeo­man Yeo­man.io Ge­ne­reer start­pun­ten voor ver­schil­len­de pro­ject­ty­pes als Re­act of Io­nic die er­ken­de best­prac­ti­ces ge­brui­ken, of maak eigen ver­sies voor je eigen gebruik.

Ba­bel ba­beljs.io Schrijf co­de met de meest up-to-da­te stan­daar­den die er zijn en com­pi­leer ze naar eer­de­re ver­sies die ou­de­re brow­sers ook be­grij­pen.

Gulp gulp­js.com Een pro­ject-build-sys­teem om lang­dra­di­ge en ver­ve­len­de ta­ken te au­to­ma­ti­se­ren, zo­als het tes­ten en mi­ni­fy­en van co­de en het op­ti­ma­li­se­ren van afbeeldingen.

Ex­press ex­pres­sjs.com Maak snel een web­ser­ver voor No­de.js-projecten om web­si­tes te hos­ten of voor een API voor lo­ka­le de­vel­op­ment. Het kan voor ver­schil­len­de doel­ein­den uit­ge­breid wor­den.

Re­dux re­dux.js.org Een krachtig en flexibel sta­tus­ma­na­ge­ment­sys­teem voor Javascript-ap­pli­ca­ties. Ge­com­bi­neerd met ont­wik­kel­tools met ‘ti­me tra­vel’mo­ge­lijk­he­den om de­bug­gen mak­ke­lij­ker te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.