INSTALLEER WEB­PACK 2

HOUD BE­STAN­DEN KLEIN EN DE ONT­WIK­KE­LING SOE­PEL

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Web­pack is een tool voor het bun­de­len van mo­du­les die af­ge­lo­pen ja­ren echt on­mis­baar ge­wor­den bij het ont­wik­ke­len van ap­pli­ca­ties. Met be­hulp van lo­a­ders kan de be­stands­groot­te flink wor­den ge­re­du­ceerd. En hoe­wel dit een re­la­tief sim­pel voor­beeld is, is Web­pack ook flexibel ge­noeg voor meer com­plexe ap­pli­ca­ties met tal­lo­ze com­po­nen­ten.

Web­pack 2 biedt een paar ver­be­te­rin­gen. Met na­me de om­gang met Es2015-mo­du­les en het voor­waar­de­lijk la­den van mo­du­les. Het is nog niet rijp voor pro­duc­tie, maar het is al wel een goed idee ver­trouwd te ra­ken met de syn­taxis­ver­an­de­rin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.