Een con­sis­tent ge­heel

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“De vi­su­e­le e fec­ten op de si­te van Veil­hymn zijn zo­da­nig in het ontwerp ge­ïm­ple­men­teerd dat ze con­sis­tent re­a­ge­ren op wat de be­zoe­ker doet. Er is voor het tv-e fect ge­ko­zen om­dat de si­te over mu­ziek­vi­deo’s gaat. Daar­om zijn de over­gan­gen e fec­ten die in re­al ti­me op ac­ties van de be­zoe­ker re­a­ge­ren.” Mark Shu leb­ottom

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.