Af­ge­ron­de hoe­ken en vec­tort­ools

Web Designer Magazine - - Workshops -

Sketch heeft veel meer tools en fea­tu­res dan we in de­ze work­shop be­spre­ken. Een fea­tu­re waar we het nog even over wil­len heb­ben, is de mo­ge­lijk­heid om een spe­ci ie­ke hoek rond te ma­ken.

Stel je wilt een recht­hoe­ki­ge knop ma­ken waar­van al­leen de bo­ven­ste twee hoe­ken af­ge­rond zijn. Daar­voor moet je eerst een recht­hoek of vier­kant naar een leeg can­vas sle­pen en er­op dub­bel­klik­ken om de be­werk­mo­dus in te scha­ke­len. Je krijgt dan al­ler­lei nieu­we tools te zien in het in­spec­tor­pa­neel aan de rech­ter­kant. Klik op een van de hoe­ken. Dat ac­ti­veert de klei­ne cir­kel. Je kunt in het in­spec­tor-pa­neel dan de Ra­di­us-schuif aan­pas­sen naar de ge­wens­te waar­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.