Méér dan mooie be­we­gin­gen

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Door ani­ma­ties bij een laad­scherm te ge­brui­ken, kun je be­zoe­kers la­ten zien hoe lang het la­den van de si­te nog on­ge­veer duurt. Je moet die ge­le­gen­heid aan­grij­pen om te voor­ko­men dat be­zoe­kers je si­te voor­tij­dig ver­la­ten om­dat ze niet we­ten of er nog wat ge­beurt.” Le­on Brown, we­bont­wik­ke­laar en e-learning con­tent-cre­a­tor bij Next­point

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.