BEM: een in­tro­duc­tie

(get­bem.com)

Web Designer Magazine - - Workshops -

BEM werd ont­wik­keld door de Rus­si­sche zoek­ma­chi­ne Yandex en is erg han­dig wan­neer je lexi­bel en modulair werkt. Je geeft de B, van blok­ele­men­ten, een naam en de child­ren van het blok krij­gen de naam van hun pa­rent-blok. Die wordt ge­volgd door een dub­be­le un­der­sco­re die hun re­la­tie aan­geeft, ge­volgd door de naam van het ele­ment.

‘.block__­ele­ment’

De M voor mo­di ier wordt met dub­be­le streep­jes aan­ge­ge­ven. Dat gebruik je bij na­men van aan­ge­pas­te ver­sies van blok­ken of ele­men­ten

‘.block__­ele­ment-mo­di­fier.’

Het ele­ment card is daar een voor­beeld van, al wor­den er geen mo­di iers ge­bruikt. Het card-ele­ment is het blok en dan wor­den al­le child­ren ele­men­ten.

‘.card, .car­d__he­a­der.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.