An­de­re fea­tu­res van Mar­vel

Web Designer Magazine - - Workshops -

Mar­vel is een uit­ste­ken­de pro­to­ty­ping­tool en heeft veel meer te bie­den dan we hier even kun­nen la­ten zien. Ten eer­ste zul je op­mer­ken dat er na­vi­ga­tie­pij­len aan ie­de­re kant van het scherm staan waar­mee je door ie­de­re a beel­ding kunt na­vi­ge­ren. Ver­der is er een han­di­ge deel-op­tie met een link die je mak­ke­lijk naar klan­ten of ont­wik­kel­teams kunt stu­ren ter goed­keu­ring.

Je kunt bij Mar­vel ook je eigen de­signs bin­nen de app cre­ë­ren. Door te klik­ken op de De­sign-knop ga je naar de in­ge­bouw­de de­sign­tool waar­mee je iets nieuws kunt ont­wer­pen – wat ze­ker han­dig is als je geen Pho­to­shop of Sketch hebt.

De laat­ste fea­tu­re die wel eens in­te­res­sant voor je kan zijn is de down­load-op­tie. Dat is ech­ter een be­taal­de fea­tu­re, dus dan moet je up­gra­den naar een van de be­taal­de mo­ge­lijk­he­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.