Blend-mo­di

Web Designer Magazine - - Workshops -

Een blend-mo­dus ver­an­dert de ma­nier waar­op be­paal­de ge­kleur­de pixels men­gen met de kleur die er­on­der ligt. Bij ad­di­tief men­gen wor­den don­ke­re pixels trans­pa­rant ter­wijl hel­de­re pixels lich­ter wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.