Maak het mo­del

Web Designer Magazine - - Workshops -

In dit pro­ject heb­ben we het mo­del ge­maakt met Ci­ne­ma 4D, maar je kunt dat met bij­na al­le 3D-ont­werp­pro­gram­ma’s doen. Je moet er bij het kie­zen van dat pro­gram­ma op let­ten dat het naar Three.js kan ex­por­te­ren, wat heel veel 3D-mo­del­for­ma­ten on­der­steunt. Eén van de po­pu­lair­ste is het mo­del­for­maat Col­la­da, dat op XML ge­ba­seerd is. Het heeft de be­stands­ex­ten­sie DAE, wat staat voor Di­gi­tal As­set Ex­chan­ge.

De na­men die je de mo­del­len in het ont­werp­pro­gram­ma geeft, kun je met het com­man­do get­mo­de­by­na­me met­een ge­brui­ken voor de na­men van de mo­del­len bij de stap­pen 4 tot en met 7 van de work­shop. Zo­dra je die in een va­ri­a­be­le hebt op­ge­sla­gen, kun je de mo­del­len een­vou­dig be­na­de­ren en ze daar­na ren­de­ren in een brow­ser.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.