Le­venshtein-af­stand

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

De Le­venshtein-af­stand wordt ge­bruikt om het ver­schil tus­sen twee strings te me­ten. Dat wordt uit­ge­drukt als een ge­tal, dat aan­geeft wat het min­ste aan­tal ver­an­de­rin­gen is dat no­dig is om de ene string te trans­for­me­ren naar de an­de­re. De af­stand tus­sen kat en bal is bij­voor­beeld 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.